Anketa

Jaký tablet si vyberete?

iPAD od Apple
Android od ACERu
Android od Samsungu
Android od ASUSu
Android od jiného výrobce
Windows 8 od Microsoftu
Tablet považuji za zbytečnostVýsledky
Další ankety

Účastníků: 6625
Komentářů: 2039

Doporučujeme

Zajišťujeme na míru kurzy a školení kybernetické bezpečnosti a informační bezpečnosti a to jak pro běžné uživatele, tak i pro IT odborníky a manažery.

Přesuňte starost o všechno IT na cloud pro podnikání od české společnosti Algotech s non-stop zákaznickou podporou.

O nás

Informace o Palmserver.CZ a kontakty na vydavatele jsou zde. Neposkytujeme rady ohledně software ani hardware! Není to v našich silách. Prosíme, abyste kontaktní informace nezneužívali pro výše uvedené účely.

Dynavix 7 - recenze nové verze

Sponzorované odkazy:


Do redakce Palmserveru dorazila nejnovější verze Dynavixu a my jsme ji podrobili podrobnému zkoumání. Chtěli jsme si odpovědět na 2 důležité otázky. Jaká vlastně je verze 7 a co nového přináší? Zatímco první otázka směřuje k celkové použitelnosti a funkcím, tak druhá se zajímá o rozdíly. O příchodu nové verze, cenách a variantách produktu jsme vás již informovali v článku Dynavix 7 přichází! a také jsme vás upozornili na soutěž Fiat Grande Punto. Dnes se podívám podrobně na provedení a hlavně fungování aplikace. Samozřejmě si naplánujeme krátký výlet a vyzkoušíme program v praxi.

Instalace
Nová instalace se provádí ve dvou částech. Nejprve se na PC instaluje program Dynavix Manager a teprve s jeho pomocí se provede instalace Dynavix 7 do přístroje s Windows Mobile nebo na paměťovou kartu. Pokud se provádí upgrade, jako v našem případě. Stačí spustit již naistalovaný program Dynavix Manager a stáhnout aktualizované soubory, které se následně instalují buď přímo do PDA nebo na kartu, která může být umístěna v čtečce paměťových karet. V každém případě následuje aktivace programu.

Aktivovat program lze buď automaticky pomocí programu Dynavix Manager (doporučeno) nebo pomocí SMS a následného vyplnění příslušného pole v PDA aktivačním klíčem, který je doručen rovněž pomocí SMS. Není to nic složitého, co by nezvládl začátečník, ale je třeba neudělat chybu a vepsat správné znaky.

Aktivační kódy jsou generovány vzhledem k mapovým podkladům, což v praxi znamená, že je nutno provádět aktivaci pro každý produkt zvlášť. Jestli si uživatel zakoupí podrobnou mapu ČR a pak si ji bude chtít rozšířit o další mapy, musí projít procesem aktivace znovu. Postupy instalace jsou krok po kroku přesně popsány v manuálu Dynavix 7.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Důležité je vědět, že instalaci lze na stejném zařízení provádět opakovaně, což je nezbytné například po hardresetu. Problémy začnou teprve při pokusech o instalaci na jiném přístroji, což není běžně možné. Pokud dojde například ke krádeži původního přístroje nebo k neopravitelné závadě a pořízení jiného, je nutno komunikovat s dodavatelem a připravit si "důkazní prostředky", kterými svoji příhodu doložíte. Není asi nepochopitelné, že systém aktivace má chránit dodavatele před různými šibaly, kteří by z navigačního systému rádi udělali freeware. To ostatně platí obecně o většině navigačních softwarových produktů a tedy zdaleka nejen o Dynavixu.

My jsme instalaci a aktivaci Dynavixu neprováděli poprvé, takže nám trvala jen chvilku, ale méně zkušeným může pročtení podrobných pokynů a následná instalace trvat trochu déle.

Spuštění a hlavní obrazovka
Po úspěšné instalaci a nezbytné aktivaci můžeme spustit Dynavix 7 a tím se dostat na hlavní obrazovku programu...

Na hlavní obrazovce si můžeme všimnout prvních změn oproti předcházející verzi. Na horní liště přibyla softwarová tlačítka +/- pro zvětšování a zmenšování pohledu na mapu. Do horní lišty se ještě přestěhoval indikátor kvality signálu GPS. Můžeme si všimnout i trojice ikon. První z nich je "Kompas", který přepíná mezi automatickou orientací na sever a režimem, kdy se mapa otáčí podle směru jízdy vozidla. Druhá "Lupa" vypíná nebo zapíná automatické měřítko, které reaguje na rychlost pohybu vozidla. Třetí je značka TCM (dopravní zprávy). Na opačné straně je značka "Reproduktor", což je tlačítko pro vypnutí a zapnutí zvuku. Ikony jsou poloprůhledné, takže příliš na obrazovce nepřekážejí a při tom dobře plní svoji funkci. Vzhled horní i dolní lišty se mírně změnil, ale tady jde spíše o kosmetickou záležitost.

Menu Volby
Tato volba je na hlavní obrazovce, resp. na její spodní liště označena dvěmi ozubenými kolečky, což signalizuje centrum nastavení navigace a různé další služby. Menu Volby obsahuje 3 obrazovky...

Na první pohled si můžeme všimnout, že zde došlo k zásadní změně vůči předchozí verzi. Původně malé ikonky se špatně čitelnými popisky byly nahrazeny velkými čtvercovými tlačítky, které lze snadno identifikovat při jízdě a ještě lépe ovládat prsty.

První tlačítko přepíná mezi denním a nočním režimem. Na následujících obrázcích můžete porovnat rozdíly. Barvy jsou potlačeny stejně jako všechno, co by mohlo oslňovat řidiče. Jediné co zůstalo, jsou ikony POI, podle kterrých se řidič může orientovat a samozřejmě i ovládací a informační prvky na lištách...

Na první straně menu "Volby" dále nalezneme přepínání 2D/3D, nastavení, kterému se budeme věnovat podrobněji, seznam událostí RDS, vypínání aplikace, minimalizaci okna aplikace a přístup k simulátoru tras. Seznam RDS jsme prověřit nemohli, protože nám chyběl modul TMC-RDS. Obrazovku v 2D a okno seznamu událostí RDS si můžete prohlédnout tady...

Nastavení
Obrazovka "Nastavení" obsahuje několik možností přizpůsobení prostředí. Prvním je výběr mezi informací o vzdálenosti k cíli a informací o době zbývající k dojetí do cíle...

Druhá se týká výběru mapy a poslední umožnuje výběr skinu...

K dispozici je červené a modré provedení...

Simulátor
Simulátor tras je velice užitečná záležitost. Po stisknutí tohoto tlačítka se dostaneme do rozhraní, kde veškeré výběry cílů, bodů trasy atd. se týkají přípravy na simulaci. V dolní liště se zobrazí řada možností včetně zpráv z RDS. V horní liště je výrazné označení "Simul.". V menu "Volby" přibude tlačítko pro rychlou simulaci a tlačítko pro pozastavení simulace. Původní spouštěcí tlačítko simulátoru se změní ve vypínač tohoto režimu. Některé navigační systémy postupují tak, že uživatel si naplánuje trasu a program mu nabídne buď navigaci nebo simulaci. Tady je to naopak. Uživatel si vybere simulátor a na něm si nastaví co potřebuje. Body trasy může uložit a pak je využít při samotné navigaci.

Zkušební projetí trasy je možné v 2D i 3D režimu...

Hlasitost a GPS
Tlačítko pro hlasitost dovoluje nastavení jak v normálním režimu, tak v režimu simulace a také potlačení zvuků při stisku softwarových tlačítek. Nastavení GPS umí zadat port, chování Bluetooth a hlasové upozornění při ztrátě signálu...

Tlačítka a stavové řádky
Obě tlačítka slouží pro nastavení prostředí Dynavix 7. První volba dokáže zredukovat počet tlačítek a tím i reorganizovat obrazovky menu. Pokud uživatel některé volby nepotřebuje, proč by měly zabírat místo a překážet. Podobné je i s editací informací zobrazujících se ve spodní liště. Uživatel si může přidat řádky a na nich informace, které chce mít zobrazeny nebo naopak ubrat ty, které nepotřebuje...

Silnice v trasách
Dynavix 7 rozpoznává 8 tříd silnic a dává uživateli na výběr možnosti ovlivnit výpočet rychlé a krátké trasy. Pro krátkou trasu je nutno povolit nižší třídy a pro rychlou naopak vyšší. Dynavix se pak snaží použít minimum nižších tříd než je vybráno, ale rozhodně neignoruje zjevně lepší řešení. Tyto záležitosti většinou patří do know-how producentů navigačních systémů a právě výpočty tras se od sebe jednotlivé produkty odlišují.

Schéma manévru
Volba určuje pouze velikost znázornění nadcházejícího manévru. Asi je lepší volit větší ikony, ale samozřejmě záleží na názoru uživatele...

Rotace displeje a podsvícení
Tlačítko rotace nabídne postupně všechny 4 možnosti, které v různých přístrojích mohou mít smysl. Záleží i na držácích, ve kterých je kapesní počítač umístěn. Podsvícení je docela zajímavá vychytávka, která umožňuje měnit hodnoty jasu podle vzdálenosti křižovatky. Určí se tedy vzdálenost a hodnoty jasu pro denní i noční režim, a to jak blízko křižovatky tak dále od křižovatky. Volba spíše pro fanjšmekry...

RDS Dynavix Live!
Jedná se o prostředí pro nastavení TMC-RDS. U Dynavixu jsme tuto funkci testovali na PND Dynavix Cube Alpha a předpokládáme, že se k ní znovu dostaneme v dohledné době, abychom ji vyzkoušeli i na Dynavix 7.

Menu Navigace
Toto menu má dvě obrazovky. Nejdůležitější je ta první, která obsahuje různé možnosti vyhledávání cílů cesty a také jejich ukládání. Nalezneme zde vyhledávání adresy vč. popisného čísla domu, body zájmu POI, oblíbené cíle (lepší by asi bylo označení "časté cíle", protože v řadě případů o žádnou "oblibu" nepůjde), seznam nedávných cílů (několik posledně zadaných) a volba vlastní POI, která má zajímavě řešené rozhraní pro import a export.

Najít adresu
U této volby se zastávíme déle a nebude to jen proto, že jde o jednu ze základních možností, jak nalézt a zadat cíl. Došlo zde totiž k mnoha změnám a tato část byla od základu přepracována, a to včetně rozhraní pro zadávání textu. Softwarová klávesnice může být typu ABCDEF nebo QWERTY, k dispozici je numerika, české znaky i symboly a kromě češtiny i několik dalších národních klávesnic...

Po té, co jsme si prohlédli nové rozhraní, můžeme pokračovat v hledání prvního cíle, kterým je křižovatka ulic Generála Sochora a Karla Pokorného. Záměrně jsme zvolili vyhledávání dvouslovného názvu ulice, protože některé systémy s tímto mívaly potíže. Dnes jsou většinou tyto problémy již vyřešeny. Dynavix 7 s vyhlednáním neměl žádný problém a na základě zadaného řetězce "gen" nabídl možná řešení...

Stačí upřesnit křižovatku a cíl je nalezen...

V jiném případě lze využít vyhledávání pomocí popisných čísel domů, což je jedna z nejpřesnějších možností jak najít nějaké místo.

Oblíbené cíle
Tyto cíle lze zařazovat z několika míst. Může to být z vyhledání podle Adresy, z POI a tak podobně. Cíle lze použít k přímé navigaci nebo je zařadit jako průjezdový bod do trasy...

Body zájmu - POI
Pokud uživatel hledá objekt, který se vyznačuje funkcí a nikoli číslem popisným, zvolí vyhledávání podle POI. Tímto způsobem lze hledat památky, úřady, obchody, restaurace, parkoviště, lékárny, autopravny a mnoho dalších bodů zájmu. Dynavix měl tyto záležitosti vždy dobře vyřešené a nezklamal ani ve verzi 7. Stačí zadat město, kde se má hledat a typ POI...

V našem případě jsme hledali trasu do supermarketu a jak můžete sami vidět na následujících screenshotech, jde to snadno. Po nalezení POI stačí ťuknout na ikonku "Navigovat" a vybrat rychlou nebo krátkou trasu a můžete vyjet na nákupy...

Vlastní POI
Užitečnost POI je znásobena možností vkládat vlastní body (podobně jako oblíbebé cíle) nebo importovat body, které vytvořil někdo jiný a které v původním systému nejsou. To mohou být památky, benzínové stanice, firemní prodejny, různé specialitky nebo třeba i policejní radary. Takových POI je nekonečné množství a navíc jde o velice dynamicky se rozvíjející oblast. Na Internetu lze nalézt mnoho souborů POI a Dynavix 7 nabízí možnost, jak je dostat do systému.

Dynavix 7 ovšem přichází s vylepšeným rozhraním i v této oblasti. Podívejte se na možnosti, které se zde nabízí. Ve volbě "Upravit POI" nalezneme prostor pro řadu informací o konkrétním bodě zájmu. Nechybí ani možnost přidání telefonního čísla, adresy internetové prezentace a e-mailu. Ovšem vyžaduje to čas a vlastní práci...

A zde je zmíněné rozhraní pro import a export bodů zájmů...

Body na Trase
Toto rozhaní mají asi všechny navigace. Slouží pro náročnější plánování trasy, kdy uživatel chce (nebo prostě musí) projet více přesně specifikovanými místy. Příkladem může být služební cesta, kdy řidič postupně nabírá pasažery v místech jejich bydliště. Výhodou takového plánování je nejen logická návaznost a optimalizace, ale lepší práce s časem, tj. přesnější a dopředu známé informace o čase dojezdu do cíle a tak podobně. Dynavix 7 má pro tento účel rozhraní "Manažer bodů na trase". Lze měnit pořadí bodů, ukazovat body na mapě, mazat a přidávat a také uložit pro opakované použití. Z prostředí manažera lze samozřejmě i zahájit samotnou navigaci...

Najít WGS pozici
Tato volba umožňuje najít místo podle souřednic, tj. podle zeměpisné šířky a zeměpisné délky...

Ukázat celou mapu
Lze říci, že jde o funkci nikoli nepodobnou autoatlasu. uživatel si může volně prohlížet mapové podklady a využívat při tom možnosti zvětšování a zmenšování měřítka mapy...

Ukázat celou trasu
Funkce je podobná předchozí, ale je vztažena na naplánovanou trasu. I zde lze používat zoom...

Dynavix 7 v praxi
S novou verzí jsme najezdili téměř 1.500 km, což není sice mnoho, ale náš účel to stačí. Důležité bylo ověřit kvalitu mapových podkladů a pohodlnost ovládání. Mapové podklady se oproti dřívější verzi výrazně zlepšily. Na některých úsecích to pochopitelně znát není, protože na nich neprobíhají žádné změny, ale díky budování dálnice D47 můžeme kvalitativní rozdíly snadno rozpoznat. Některé kratší úseky, resp. nájezdy D47 jsou již delší dobu zprovozněny a starší mapové podklady (i u jiných navigačních systémů) nás dosud posílaly mimo trasu. V Dynavixu 7 jsou již tyto úseky zaznamenány a navigaci tedy lze úspěšně používat i zde. Zpřesnění se netýká pouze D47. Při testování navigací si totiž zaznamenáváme "problematické" úseky a pravidelně se k nim vracíme a testujeme. Několik takových "oblíbených" úseků kraji jsme mohli z našeho seznamu vyškrtnout.

Další věcí jsou spíše subjektivní pocity při přepočítávání trasy z důvodů sjetí z původní trasy. Máme za to, že Dynavix 7 změnil i způsob výpočtu tras, ale tady jde opravdu pouze o neověřený "pocit". Ten zakládáme na subjetivním vyhodnocení rychlosti přepočtu, tj. reakce systému při sjetí z trasy.

Při našich cestách jsme ocenili mnohem lepší ovladatelnost produktu i větší přehlednost na displeji. Nové grafické rozhraní se povedlo a pro tuto chvíli jsme nenašli nic, co by nám překáželo nebo vadilo.

Závěr
Nová verze Dynavixu rozhodně není jen "přebarvená" starší verze, jak někteří s předstihem vševědoucně odhadovali. Novinek sice není mnoho, ale vyšší kvalita aplikace je evidentní. Přepracované uživatelské rozhraní dává programu výrazně lepší ovládání. V minulosti námi kritizované malé a nepřehledné ikonky byly nahrazeny velkými, které není problém rozpoznat. Ovládání prstem je možné i za jízdy, a to s mnohem větší bezpečností. K lepšímu se změnily i dialogy nastavení. Přehlednější ikony POI v mapových podkladech jsou také příjemným překvapením. Zlepšila se práce s vlastními POI a s importem nebo exportem. Velice nás potěšily nové mapové podklady TeleAtlasu, které přinášejí vyšší hodnotu produktu.

Samozřejmě není pochyb o tom, že existují rezervy a s nimi spousta dalších úkolů, které stojí před společností Telematix Software. Dynavix 7 výrazně snížil časovou ztrátu, která vznikla zpožděním jeho vývoje a nabízí velmi slušný standard. Doufejme, že tempo vývojářů nepoleví a brzy se budeme moci seznámit s dalšími novinkami. Odpoveď na otázku, jestli je Dynavix 7 konkurenceschopný produkt je rozhodně kladná a to se týká i celkové použitelnosti. Upgrade ze starších verzí se zcela jistě vyplatí.

Za poskytnutí navigačního systému Dynavix 7 děkujeme společnosti Telematix Software. Další podrobnosti a možnost zakoupení některé z variant naleznete na oficiálních stránkách Dynavix. Porovnat s předchozí verzí můžete zde.

Sponzorované odkazy:
Publikováno: 15.05, 2007  Autor: Josef Tkáč   Téma: Recenze GPS - software i hardware
 

Související odkazy

· Více o tématu Recenze GPS - software i hardware
· Další články od autora Josef Tkáč


Nejčtenější článek na téma Recenze GPS - software i hardware:
Dynavix 7 - recenze nové verze

Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 3.33
Účastníků: 3

Dobré

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti

Související témata

Recenze GPS - software i hardware

"Dynavix 7 - recenze nové verze" | Přihlásit/Registrovat | 39 komentářů | Vyhledávání v diskusi
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Re: Dynavix 7 - recenze nové verze (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Úterý, 15.05. 2007 - 10:56:36
No mákli na tom, je to vidět.


[ Odpovědět ]
Re: Dynavix 7 - recenze nové verze (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Úterý, 15.05. 2007 - 21:57:11
 
souhlasím, přemalovali starého a smradlavého Trabanta hezkým modrým akrylátovým lakem


[ Odpovědět ]
Bayern (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Úterý, 07.06. 2022 - 12:19:34
 
Pemain berusia 33 tahun itu juga menuduh Bayern tidak memiliki "kesetiaan dan rasa hormat" ketika ditanya: "Pemain seperti apa yang ingin pergi ke Bayern? nobar tv , piala dunia 2022 nobar tv , berita nobar tv Saya hanya ingin meninggalkan Bayern,” katanya kepada Sport Onet. “Loyalitas dan rasa hormat lebih penting daripada pekerjaan. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah mencari solusi bersama.


[ Odpovědět ]
Re: Dynavix 7 - recenze nové verze (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Středa, 10.01. 2018 - 06:39:31
 
Louboutin Shoes [www.louboutinshoesheels.us.com]
Moncler Outlet [www.monclerukoutllet.org.uk]
Air Max 90 [www.airmax90chaussure.fr]
Pandora Bracelets [www.pandorabraceletjewelry.us.com]
Pandora Charms Sale [www.pandoracharmssaleclearance.com.co]

Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]

Re: Dynavix 7 - recenze nové verze (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Úterý, 15.05. 2007 - 16:54:59
...v recenzi se vůbec nezmiňuje o jedné převelice důležité věci. Možná autor tu "funkci" jenom nepotřeboval, nechci nic podsouvat, ale nějak mi chybí zmínka o snad největší nectnosti Dnvxu z minula, kdy mapy okolních státu nefungovaly jako bezešvé a na každé hranici bylo nutno nejen přepnout na požadovanou mapu, ale Dnvx při tom navíc prováděl ještě vlastní restart!!!
Tak by mne jako stávajícího uživatele docela zajímalo, zda byl tento asi jeden z největších anachroismů odstraněn....pokud ne, tak je to pro mne i nadále velké zklamání a pokud ano ihned upgraduji.
Ale jinak se mi ta stávající vylepšení velmi líbí, i když bych věděl i o dalších, jsem rád, že se Dnvx konečně vyhrabal z popela a že svoji zejména časovou ztrátu brzy eliminuje......agilka


[ Odpovědět ]

Re: Dynavix 7 - recenze nové verze (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Úterý, 15.05. 2007 - 20:38:37
Dobrý den, nebývám často kritikem recenzí, ale Vaše recenze se mne zdá řekl bych velice "diplomatická" a nic neříkající. Všechny uživatele včetně mne mimo aktuálnosti mapových podkladů zajímá funkčnost TMC, sešití evropských map, včasné zvukové upozornění na radary - proximity (pokud si je uživatel zadá do svých bodů), import POI např. z našeho českého webu poi.cz. Ve verzi 1.6 to bylo také spíše nefunkční i když člověk použil formát souboru v .csv Nikde jste nezmínil uživateli další velmi připomínkovanou věc, kdy ve 3D pohledu při navigaci po městě se nezobrazovalo jméno obce, natož jména ulic. Dále zda-li je možné zvolit výběr trasy s ohledem na placené a neplacené úseky? Já zatím nemohu toto posoudit, Dynavix 7 jsem v ruce zatím neměl, ale Vaše obrázky něco málo naznačují. Takže zatím to na mne působí jenom té "přebarvené" starší verze aspoň dle Vaší recenze. Doufám, že to ale tak není, že tyto základní věci co jsem vypsal, které kromě kvalitních mapových podkladů a kvalitní hlaso

Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]
Re: Dynavix 7 - recenze nové verze (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Úterý, 15.05. 2007 - 20:59:28
 
Teda já mám sice BOR a jsem s ním spokojen, ale jak tak čtu reakce na novou verzi, tak mám pocit, že snad jedině kdyby nabídla 3D budovy z kterých by vycházeli live lidičky, tak by se netvrdilo, že jen "přebarvili". Trochu mi to připomíná jak se někteří (a možná to jsou ti stejní) trefovali do BOR a hledali blbosti aby ho mohli poplivat. Říkám si, kde se to v těch lidech bere. Jinak recenze mi připadá velice podrobná a dobře napsaná. Schválně jsem si přelouskal 2 recenze na konkurenčních vebech a měl jsem z nich pocit nudné šablony s méně podrobnostmi, nemluvě o tom, že detaily, které vyžadujete tam také nebyly. Autorovi bych vzkázal, aby zvážil rozdělení do dvou částí. Taková spousta obrázků se dlouho načítá a to si nedovedu představit, že bych si recenzi chtěl číst na svém PDAčku.


[ Odpovědět ]
Re: Dynavix 7 - recenze nové verze (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Úterý, 15.05. 2007 - 21:31:44
 
Dobrý večer, BOR jsem nikdy neměl, mám od samého začátku Dynavix a ve své době to byl jeden z nejdražších navigačních sw na našem trhu a nechci Vás nijak urazit nebo vyvolat flame ware, ale Dynavix od samého začátku mířil do top navigační třídy nejen cenou, což dle mého názoru BOR ne. Takže po BOR bych tyto funkce nevyžadoval a řekl bych že za cenu, kterou se oproti Dynavixu začal prodávat to byla slušná navigace, kde odpovídal poměr cena/výkon a právě proto, že ambice Dynavixu byly a doufám, že stále jsou vyšší, tak tyto věci konkurenční navigace v této třídě standardně nabízejí, ať je to TomTom, Mio, Garmin, ale už i podstatně levnější navigace, třeba to co prodával Lidl, většinu těchto funkcí nabízely v loňském roce. A proč chci podrobnou recenzi? Dal jsem za Dynavix přes 10000Kč při jízdě např. po Německu, Italii, Francii jsou mapy téměř nepoužitelné, protože nejsou roztrhané od sebe jenom jednotlivé státy, ale jmenované státy + další jsou roztrženy ještě na dvě části a musíte map

Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]
Re: Dynavix 7 - recenze nové verze (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Pátek, 18.05. 2007 - 07:35:10
 
http://www.dynavix.com/index.php?id=3133

je tam popis, jak budou vypadat nové mapy Evropy, tj. velké státy (Německo, Francie) mají být spojené, menší státy mají být po několika dohromady...


[ Odpovědět ]
Re: Dynavix 7 - recenze nové verze (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Neděle, 20.05. 2007 - 10:04:29
 
Predstav si,ze to jde.Zrovna na HP 4700 ctu tuto recenzi a i odpovidam na Tve pochybnosti ohledne cteni na PDA z mnozstvim obrazku.Samozrejme i pri rozliseni 640*480,to neni komfort jak na notebooku. Ale ten veget sedet na zahradce,pit kaficko a brouzdat po netu to vynahradi.Zpet k recenzi.Toto je kratka,takova seznamovaci recenze,takze zde nemuzeme ocekavat vsechny detaily.Treba autori udelaji velky srovnavaci test vsech inovovanych navigaci[ToTom6,iGO,atd...]kde vylezou na povrch vyhody a nevyhody jednotlivych programu.Samozrejme,to redakci zabere spoustu casu a takovy projekt bude na etapy,ale bylo by to zajimave srovnani.V minulosti jsem tekovy srovnavaci test jiz nekde cetl.


[ Odpovědět ]
Re: Dynavix 7 - recenze nové verze (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Úterý, 29.05. 2007 - 23:02:41
 
..výběr placených, neplacených úseků byl běžně možný i v té původní verzi. Dnvx umožňuje poměrně rozmanité nastavení silnic použitých k routingu. Jen to podivné, víceméně atypické a máloříkající pojmenovaní nižších typů silnic mi připadalo vždy matoucí, vyžadující hodně fantazie k správnému určení správné komunikace.
Bohužel nejnižší typ silnic už nerozlišuje, zda je to ještě "asfaltka" byť 4 kategorie nebo již nezpevněné cesta, takže není problém, že trasa vás bude chtít navigovat po turistické cestě, polňačce i lesem.
Zase na druhpou stranu to mohu využít třeba offroaďáci. Horší je, když vás to chce náhle vyhnat ze silnice před zatáčkou, protože právě tudy vede vyšlapaná zkratku mezi chaloupkami vedoucí na druhý konec zatáčky. Totéž platí i při nenápadných spojovačkách na sídlíštích. Tím nechci kritizovat tuto vlastnost, vždyť právě pro rozmanitost nastavení všeho možného si hračičkové jako já koupí raději Dnvx, než navigace, kde toto ajiné vůbec možné není. Musí se

Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]

Re: Dynavix 7 - recenze nové verze (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Středa, 16.05. 2007 - 00:04:09
...souhlas s předchozími, jenom pár dotazů, které recenze vůbec nezmiňuje.
- ukáže mi to aktuální rychlost, tedy v dostatečné a né nějaké bleší velikosti.. - a co např. nějaké upozornění na překročení daných rychlostí....
- a taky vidím, že u kruháku je č. výjezdu tak prťavé, že pokud přeslechnu tu zřejmě jedinou hlášku, mám smůlu anebo bych na to musel nasadit dalekohled nebo lupu abych to číslo viděl ALESPOŇ 2x větší??, ale kdo za mě mezitím bude řídit??....čili na nic, a to právě když to budu asi nejvíc potřebovat... a přitom je tam všude takového místa. Nebo že by to byla jen obava výrobce před přetížením procesoru našich PDA při vykreslování větších písmen či znaků....výrobci by si měli uvědomit, že důležité provozní údaje by měly být dobře čitelné i za jízdy a to i za stížených světelných podmínek - reflexy, protisvětlo atd. a ne jen na jejich pracovním stole... a to i na PDA s menšími LCD, jinak by se z používání navigace mohlo stát životu nebezpečnou činností..

Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]

a TMC nemáme? (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Středa, 16.05. 2007 - 17:01:23
Chápu to správně, že recenzeti testovali jedinou dostupnou navigaci která by měla umět TMC i v ČR a ani se neobtěžovali to vyzkoušet? Že meměli GPS s TMC? Co je to do háje za blbou výmluvu? Takhle se vymlouvaji osmiletý děti že si zapoměli cvičky na tělocvik...
No a ten zbytek? Tohle má být recenze? Četli jste to po sobě? Ten reklamní leták jste opsali sami, nebo vám tu recenzi dodal výrobce rovnou? A ten TMC přijímač fakt nemáte, nebo jim to zase nefunguje a tak to raději zahráváte do autu?


[ Odpovědět ]
Re: a TMC nemáme? (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Středa, 16.05. 2007 - 18:22:45
 
chápete to vcelku správně až na to, že v současné době už Dynavix není jediný navigační soft pro PDA podporující u nás RDS-TMC


[ Odpovědět ]
Re: a TMC nemáme? (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Středa, 16.05. 2007 - 21:19:45
 
no nevim, ja pouzivam MapFactor - maji bezesve mapy evropy a ted ve verzi 7, kterou sice nemam, i TMC. Po me je mapfactor bezkonkurencni


[ Odpovědět ]
Re: a TMC nemáme? (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Středa, 16.05. 2007 - 22:09:17
 
nojo, to už je čtvrtý soft pro PDA s RDS-TMC u nás a x-tý, který umí radary. Jenom ten Dynavix umí jen prostou navigaci...


[ Odpovědět ]
Re: a TMC nemáme? (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Středa, 16.05. 2007 - 22:38:17
 
Asi jste snědl něco špatného nebo neumíte číst. Recenze popisuje podle mého docela podrobně chování D7. Nechápu co je podle Vás na popisech menu "reklamního". Je normální, že redakce testuje to, co dostane a když neměli TMC tak prostě neměli, ale já jsem si tam přečetl něco o ikoně a taky o tom, že se k TMC vrátí v dohledné době, takže předpokládám další recenzi zaměřenou právě na toto. Vaše reakce mi připadá hodně nepřiměřená. Droid


[ Odpovědět ]
Re: a TMC nemáme? (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Čtvrtek, 17.05. 2007 - 10:18:38
 
no, hlavně se při tom podrobném testování TMC zaměřte na, v manuálu Dynavixu7 na str.49 doporučovaný, GPS/TMC přijímač Navilock NL-212R -)


[ Odpovědět ]
Re: a TMC nemáme? (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Pátek, 18.05. 2007 - 07:41:08
 
To byl opravdu hodnotný komentář, pozdravuj své kamarády na jiném nejmenovaném diskusním fóru, ale sem snad už ať radši nikdo z vás nepíše.


[ Odpovědět ]
Re: a TMC nemáme? (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Pátek, 18.05. 2007 - 21:05:16
 
ale copak se nám to tady rozčílilo? Ono to pravdu nemá rádo? Nebo to chce tvrdit, že v manuálu Dynavixu7 na str.49 doporučovaný, GPS/TMC přijímač Navilock NL-212R je opravdu GPS prijímač a že je to schopné Dynavixu předávat nějaké TMC informace? Nebuď směšněj!!!


[ Odpovědět ]
Re: a TMC nemáme? (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Sobota, 19.05. 2007 - 08:46:23
 
Tomuhle pošťuchování nerozumím.O co jde? Jako, že mají chybu v Manuálu? Pokud ano, tak asi nejsou jediní na světě, komu se to "povedlo", ale znamená to automaticky, že produkt je špatný? Možná to tam dali schválně, aby některým udělali radost, která jim vydrží dle Tvého příkladu alespoń týden. Lidi by si měli dělat radost, takže mají další + :o)


[ Odpovědět ]
Re: a TMC nemáme? (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Neděle, 20.05. 2007 - 12:04:52
 
no ono jde spíš o to, že ta chyba je tam opakovaně, již před necelým rokem byla probírána a Telematix přiznal, že "trefil kozla" až po 1/4 roku nátlaku a teď to zopakují! To svědčí spíš o amatérizmu. Je jasné, že v podstatě o nic nejde, on zákazník v současné době ten přijímač stejně nejspíš nesežene, ale navozuje to spíš to, jak dopadly odhalené chyby (některé závažné) v poslední verzi 1.6. Tedy pro mě, byť chápu, že chybování je lidské, mají spíš další velké -. Jinak ta velká recenze s produkty prémiových značek navigací pro PDA by jistě byla zajímavá. A podle mého názoru by to udělalo tečku za dohady, zda Dynavix splňuje rozšířené požadavky na navigační softy dneška nebo nikoliv. Ona totiž "prostá navigace" už dlouho nestačí.


[ Odpovědět ]
michael kors factory outlet (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Středa, 22.08. 2018 - 03:53:09
 
jinyi822


D'autres ont réussi ŕ utiliser les installations de votre asics gel lyte femme pas cher Internet et des études de marché intelligentes pour s'assurer que l'organisation a réussi ŕ rester en cours d'exécution. Les muscles de certaines personnes ont été serrés en raison du fonctionnement fréquent, en particulier le mollet. Les consommateurs sont garantis avec 100% de satisfaction lorsqu'ils passent leurs commandes de vętements Bapes sur le web. gamme de formateurs pour la production en série. L'offre va męme s'améliorer si l'investissement est terminé. Nike Shox Deliver, les gros joueurs air jordan nike france [www.besthitswebradio.fr] resteront au top du marché.


[ Odpovědět ]
qq888 (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Sobota, 03.02. 2018 - 05:03:08
 
nike roshe uk [www.nikerosheone.co.uk]
yeezy boost [www.yeezy-boost.us.com]
hermes belt [www.hermesbelts.co.uk]
kevin durant shoes [www.kevindurant-shoes.us.com]
michael kors handbags [www.michaelkorshandbags.net.co]


Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]

Re: Dynavix 7 - recenze nové verze (Hodnocení: 1)
Od: SHAKAL007 (OLSEED.UNCOVICE@seznam.cz) - Úterý, 29.05. 2007 - 05:32:21
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Jelikož jsem vlastníkem této navigace tedy spíš její předostré verze, protože upgrade z Dynavixu 2005 na Dynavix7 ještě není, dovoluji si tvrdit že kromě vylepšené grafiky moc nového není. Dynavix7 má stejné dětské nemoci jako jeho předchozí verze 1,6. Například zapínání a vypínání BT mi na mém PDA nefungovalo a nefunguje, mapy sice jakousi bezešvost mají ( stále ale používám mapy z verze 2005!) ale pokud přejedu hranice třeba do Polska, musím přepnout mapu, takže o bezešvosti se zatím nedá mluvit, zatraceně pomalé načítání mapy po změně měřítka je také dost nepříjemné atd. TMC mi sice ukazovalo, ale zatím mi můj TMC modul normálně zahltilBT tak že nepustil signál GPS do PDA a klidně si stahoval data aniž by vlastně navigoval
A toto je moje sestava
SPV M-5000
ROM: 2.02.00 WWE WM 6.00 Crossbow
Radio 1.15
ExtRom: 2.10.05 PDAVIET
MemoQ SD card 4,0 GB
GPS BT Navilock 313-T
Dynavix Europe 2005


[ Odpovědět ]
qq888 (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Sobota, 03.02. 2018 - 05:03:25
 
nike roshe uk [www.nikerosheone.co.uk]
yeezy boost [www.yeezy-boost.us.com]
hermes belt [www.hermesbelts.co.uk]
kevin durant shoes [www.kevindurant-shoes.us.com]
michael kors handbags [www.michaelkorshandbags.net.co]


Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]
Re: qq888 (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Pondělí, 25.06. 2018 - 20:13:35
 
chápete to vcelku správně až na to, že v současné době už Dynavix není jediný navigační soft pro PDA podporující u nás RDS-TMC Agen Judi Bola Piala Dunia 2018
Bandar Judi Bola Piala Dunia 2018
Judi Bola Piala Dunia 2018 [judibolaonlinepialadunia.com]
Agen Piala Dunia 2018
Agen Sbobet Terpercaya


[ Odpovědět ]
Re: qq888 (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Pondělí, 25.06. 2018 - 20:59:59
 
Agen Judi Bola Piala Dunia 2018 [www.boxmachine.com]
Bandar Judi Bola Piala Dunia 2018 [www.peterjonesonline.com]
Judi Bola Piala Dunia 2018 [magickbotanicals.com]
Agen Piala Dunia 2018 [www.kalloctech.com]
Agen Sbobet Terpercaya<

Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]
What Are Standard Methods Of Teeth Tooth Whitening? (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Čtvrtek, 12.07. 2018 - 10:34:31
 
2018.7.12linying
adidas [www.scarpe-adidas-superstar.it]
adidas outlet [www.adidasoutletstoreonline.us.com]
lacoste jeans [www.lacostejeans.com]
softball bats [www.softballbats.us.com]
pandora charms [www.pandorauk.co.uk]

Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]
Re: qq888 (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Sobota, 17.11. 2018 - 02:06:15
 
link 9
agen astm a283 c [www.besibaja.id]
agen pipa boiler [www.besibaja.id]
agen plat abrex 400 [www.besibaja.id]
agen plat asme516 grade70 [www.besibaja.id]
agen plat astm a285 c [www.besibaja.id]
agen plat astm516 70 [www.besibaja.id]<

Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]
Re: qq888 (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Sobota, 17.11. 2018 - 02:09:19
 
link 9
agen astm a283 c [www.besibaja.id]
agen pipa boiler [www.besibaja.id]
agen plat abrex 400 [www.besibaja.id]
agen plat asme516 grade70 [www.besibaja.id]
agen plat astm a285 c [www.besibaja.id]
agen plat astm516 70 [www.besibaja.id]<

Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]
Re: qq888 (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Sobota, 17.11. 2018 - 02:12:38
 
ini ke 17
Pabrik sch 40 [www.pusatbesibaja.co.id]
Pabrik sch 40 [www.pusatbesibaja.co.id]
Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]
Re: eBay vám umožní rychle prodat starý smartphone (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Čtvrtek, 29.11. 2018 - 05:51:12
 
links of london [www.linksoflondonus.com]
stephen curry 5 [www.curry5.us]
golden goose sneakers [www.goldengoose.us.com]
nike air huarache [www.nike-huarache.com]
bape hoodie [www.bapehoodie.us]
air jordan [www.airjordanretro.uk]
Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]

Re:20180714 junda (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Pátek, 13.07. 2018 - 17:19:28
20180714 junda
polo ralph lauren [www.poloralphlaurencheap.us.com]
canada goose outlet [www.canadiangooseoutlet.us.com]
adidas outlet [www.adidasoutlet-stores.us.com]
pandora charms [www.pandoracharmsoutlets.us.org]
jordan shoes [www.jordanshoeswholesale.us.com]
Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]

leilei123 (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Sobota, 25.08. 2018 - 13:32:35
2018825 leilei3915
nfl jerseys [www.cheapnfljerseysclearance.us.com]
rolex replica watches for sale [www.rolex-replicawatches.us.org]
coach outlet [www.coachoutletcoachoutletstore.us.com]
canada goose outlet [www.canadagooseoutletsaleonline.us.com]
Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]

chenlixiang (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Pondělí, 19.11. 2018 - 08:07:47
2018.11.19chenlixiang iphone cases [www.iphonecases.us]
armani sunglasses [www.armanisunglasses.us]
chloe sunglasses [www.chloesunglassess.com]
cheap toms [www.cheaptoms.us.com]
curry 3 [www.curry3.us.com]
barbour [www.barbours.us.org]
Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]
yezi20160620@163.com (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Úterý, 27.11. 2018 - 08:07:11
 
hermes belt [www.hermes-belt.us.org]
mbt shoes [www.mbtshoesofficial.us.com]
lacoste polo [www.lacostepoloshirt.us.com]
yeezy boots 350 [www.adidasyeezyboost350.us.com]
off white clothing [www.offwhiteclothing.us.org]
<

Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]
yezi20160620@163.com (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Úterý, 27.11. 2018 - 08:07:12
 
hermes belt [www.hermes-belt.us.org]
mbt shoes [www.mbtshoesofficial.us.com]
lacoste polo [www.lacostepoloshirt.us.com]
yeezy boots 350 [www.adidasyeezyboost350.us.com]
off white clothing [www.offwhiteclothing.us.org]
<

Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]
Re: chenlixiang (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Pátek, 26.07. 2019 - 08:08:56
 
Kamagra Kaufen Ich verschlinge Kamagra schon lange und es ist wirklich faszinierend


[ Odpovědět ]
Vzhled vytvořil Webdesign Dra-Go Copyright Œ 2007-2008. Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.93 sekund