Palmserver.cz

AfaSlovník  první logopedická aplikace, která pomáhá pacientům po cévní m
Publikováno: Čtvrtek, 01.10. 2020 - 06:00:00
Téma: Zaměstnání


Cévní mozková příhoda patří mezi nejčastější nemoci, každý rok přibývá zhruba 50 000 lidí s touto chorobou. Až třetina pacientů, kteří tuto nemoc přežijí, musí čelit afázií, což je porucha schopnosti mluvit. Česká aplikace Afa Slovník jim pomáhá začít opět normálně mluvit.

Afa Slovník pro intenzivní trénink řeči z domova

Existují sice léky proti afázii, přesto je jediným způsobem léčby intenzivní logopedická terapie. Pacienti docházejí k logopedovi na terapii jednou týdně. To však nestačí, nemocní by měli procvičovat řeč jednou denně, proto vznikla v dílně českých vývojářů webová aplikace Afa Slovník, která umožňuje procvičování řeči doma.

Aplikaci si lze nainstalovat do počítače, notebooku, tabletu i chytrého mobilního telefonu. Pacienti tak mají možnost kdykoli si procvičovat řeč, což jim pomáhá k návratu do běžného života. Aplikace dává také logopedům možnost na dálku nastavit svým pacientům cvičení na míru a ve statistikách monitorovat úspěšnost jeho plnění.

Představení aplikace Afa Slovník

Webová aplikace Afa Slovník představuje revoluci v léčbě afázie. Dává totiž nemocným s afázií samostatně procvičovat a zábavnou formou se učit znovu mluvit a sledovat své pokroky. Kromě pacientů jí mohou využívat jejich rodiny i kliničtí logopedi.

Aplikace má dvě části, slovníkovou část a testovou část. Slovníková část obsahuje více než 700 nejpoužívanějších českých slov. Jednotlivá slova jsou znázorněná pomocí fotografií předmětů v reálném prostředí. Možnost vidět předměty v kontextu usnadňuje jejich rozpoznávání v praxi. Každou fotografii doplňuje zvukový záznam. Slova jsou rozdělena do více než 15 tematických kategorií, jako jsou například předměty denní potřeby, město, ovoce, zvířata, dvojhlásky.

Testová část aplikace slouží pacientům k ověření svých pokroků v mluvení. Tato část obsahuje několik testů, přičemž každý z nich je zaměřený na procvičování jiné problémové oblasti. Jedná se například o výběr správné fotografie podle poslechu, popis fotografie, umístění slova do věty a další.

Nedílnou součástí každého cestu je vyhodnocení úspěšnosti nemocného. Aplikace ukládá výsledky jednotlivých testů ve formě statistik, čímž umožní svým uživatelům sledovat své pokroky v čase. To se hodí nejen k motivování pacientů. Statistiky ocení také logopedové ke sledování pokroku i problematických oblastí. Testová část aplikace je součástí pouze placené verze.

Hlas, který provází uživatele celou aplikací, patří Gustavovi Bubníkovi, který je mimo jiné dabérem Toma Cruise a Charlieho Sheena.

Afa Slovnik nejen pro léčbu afázie

Aplikace Afa Slovník byla vyvinuta pro pacienty s afázií. Osvědčila se však jako pomocník při léčbě dalších logopedických onemocnění. Využili jí také například dětští pacienti, jejich rodiče i pedagogové na speciálních základních a středních školách.

Aplikaci lze stáhnout zde

Zdroj:.svetchytre.cz afaslovnik.cz feedit.cz

Tento článek si můžete přečíst na webu Palmserver.cz
https://palmserver.cz

Tento článek najdete na adrese:
https://palmserver.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=15993