Palmserver.cz

MapFactor Actis 7 Evropa - III. díl recenze
Publikováno: Pátek, 24.07. 2009 - 09:00:00
Téma: Recenze GPS - software i hardware


V třetí části recenze se podíváme velmi podrobně na nový navigační systém MapFactor Navigator 9 Truck. Postupně projdeme všechny možnosti menu, různá nastavení a podíváme se, jak tento navigační systém vlastně pracuje.

V minulé části recenze jsme si podrobně prošli všechny přidané aplikace, které z Actis 7 dělají nejen multimediální centrum, ale i praktického pomocníka pro posádku automobilu. Dnes je tedy na řadě srdce celého systému...

Po spuštění Navigatoru se dostaneme do obrazovky, na které nás asi nejvíce zaujme velké tlačítko "Menu"...

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Hlavní menu
Po jeho stisknutí se dostaneme do dvouobrazovkového menu, které nabízí všechny základní volby a submenu aplikace. volby jsou správně seřazeny tak, aby byly po ruce ty nejdůležitější, resp. nejčastěji používané. Řidič tady nemusí opakovaně prohledávat menu, aby se dostal k základním povelům...

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Druhá strana hlavního menu obsahuje méně používané volby, ale za to důležité submenu "Nastavení" a možnost vypnutí aplikace. Obě stránky hlavního menu jsou rolovatelné oběma směry, takže se uživatel nemusí obávat špatné volby...

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Najdi a naviguj
Nejčastěji používaná volba slouží k vyjhledání cílů a vlastně k celé tvorbě trasy. MapFactor tady zvolil poněkud neobvyklé "záložkové" uspořádání. To má svoji logiku a velmi snadno si na něj uživatel zvykne. Adresy, body zájmu (POI), oblíbená místa i vyhledávání nejbližších POI je pohodlně dostupné na jedné přehledné obrazovce. Tady se prostě neztratíte jako mezi často obtížně identifikovatelnými ikonkami. Nejprve si tedy prohlédněme všechny čtyži záložky...

Samotné navádění na cíl, resp. jeho nalezení je řešeno obdobně jako u jiných navigačních systémů. Vybere se stát, město, ulice a upřesnění (popisné číslo nebo křižovatka...

S takto zadaným bodem lze následně pracovat dále. Je možno jej zadat jako start, cíl, průjední bod, přiřadit k oblíbeným, ukázat na mapě nebo nechat systém rovnou navigovat na tento bod. Ve spodní liště obraovky, která nám výše uvedené volby umožňuje najdeme další dvě softwarová tlačítka...

Lze změnit způsob výpočtu trasy (nejkratší, nejrychlejší, nejlevnější)....

... a také si lze nastavit druh dopravního prostředku. Obojí tedy není nutno hledat v nastavení, ale operativně je možné udělat případné změny ihned, když to uživatel potřebuje...

Nastavení vozidla lze dále upřesnit o maximální rychlost a o preferovaný typ silnic...

Následně již lze spustit navigaci na cíl...

Podobný postup jako při vyhledání adresy je to i s body zájmu (POI - Point of Interest) a také s vyhledáváním nejbližších ...

To samozřejmě funguje i v zahraničí...

Po všech těchto variantních výběrech cílů následuje vlastní navigace...

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Navigace a GPS
Jedná se o další dvě voilby z první obrazovky hlavního menu. Ty neslouží k přechodu do dalších submenu, ale pouze vypínají navigační proces (ukončí navigování po vybrané trase nebo na vybraný cíl) a vypínají GPS modul (uvedou jej do neaktivního stavu).

Cesta
Další důležitou volbou z hlavního menu je volba "Cesta". Ta obsahuje opět 2 obrazovky s dalšími výběry. Slouží k upřesnění tras, k podrobným informacím itineráře nebo ke spuštění simulovaného projetí zvolené trasy, k práci s TMC a také s překážkami na trase...

Zde umístěné volby dovolují vypočítat cestu, a to včetně objížděk zakázaných úseků...

Itinerář je sice málo kdy používán v běžné každodenní praxi většiny uživatelů, ale profesionálům se může hodit...

Práce s body cesty má také mnoho možností. K dispozici jsou všechny editační funkce, které umožňují pracovat s jednotlivými body a s celými trasami, resp. se skupinami bodů...

Nové body lze velmi pohodlně přidávat i mapového režimu navigace. Stačí na displeji předržet ve vybraném místě prst nebo stylus a z menu si vybrat pořízení nového bodu. Tomu pak lze přiřadit vlastní název...

Velmi snadno lze zakázat ty úseky trasy, které z nějakého důvodu považujeme za nevhodné. Může jít o dlouhodobé stavební práce i o silnice, které jsou permanentně problémové z hlediska plynulosti dopravy...

Zadanou trasu lze zobrazit na mapě...

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Vše opět končí kožností spustit navigaci na cíl...

Noční mód
Grafici MapFactoru měli docela dobrý nápad ohledně defaultního nastavení nočních barvev. Ty se sice v menu nastavení dají měnit za jiné, ale nám se bronzovo-hnědý skin velice libil. Při navigaci v nočních hodinách neoslňuje a pro oči velmi příjemně informuje o všem potřebném, a to aniž by se uživatel musel nějak namáhat...

Přebarví se nejen menu, ale i mapy...

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

...a samozřejmě i textová pole a další výběry...

Odometer
Odometr je poslední volbou z první obrazovky hlavního menu. Jedná se o velmi praktický doplněk, který pomáhá udržovat přehled o délkách ujetých tras v soukromém i služebním režimu a také umožňuje trasy nahrávat pro další upotřebení (například pro kontrolu)...

Editor oblíbených
Druhá obrazovka hlavního menu nabízí možnost editace oblíbených, resp. často používaných cílů. Opět platí, že do oblíbených lze zařazovat body přímo z mapy, ale častěji to asi bude z prostředí volby "Najdi a naviguj" (viz výše). V editoru pak lze tyto body mazat nebo pracovat se skupinami oblíbených...

Souřadnice
Další volbou je navigace podle ručně zadaných souřadnic. Tato volba se hodí častěji, naž by se mohlo zdát. Různé firemní objekty, rekreační chaty, hotely, penziony, rekreační zařízení, turistické atrakce nebo třeba objekty ve velkých areálech mohou být tímto způsobem snadno nalezeny. Mnoho majitelů takových objektů umísťuje na svých internetových stránkách souřadnice pro správnou navigaci. Navigator 9 dovoluje uživateli pracovat s různými souřadnicovými systémy. Stačí si vybrat systém...

a správně zadat souřadnice...

O aplikaci
Informace o aplikaci je standardně uvedena u všech systémů. Někdy může sloužit i pro komunikaci s producentem, pokud požadujete upgrade, opravu atd...

Nastavení
Poslední volbou hlavního menu, které se budeme věnovat je volba nastavení. Ta ovšem otevírá prostor s mnoha dalšími submenu a volbami. MapFactor Navigator 9 tady umožňuje nastavit mnoho parametrů podle přání uživatele. Máme zde celkem 5 různých nastavení...

První ikonka s ozančením GPS nabízí nastavení zapnutí integrovaného GPS přijímače při startu aplikace Navigator 9, centrování mapy, rotaci mapy a synchronizaci času přístroje podle družicového času satelitů systému GPS...

Volba "Nastavení navigace" je dvouobrazovkové prostředí. Většina voleb je typu zapnout/vypnout. Voby optimalizace (nekratší, nejrychlejší...) a výběru typu vozidla jsme si již prohlédli výše...

...takže nám vlastně zbývá jen volba počtu zobrazovaných panelů při navigaci...

Varování alarmu se hodí pro preventivní informovanost o přibližování se k místům kde hrozí radary nebo měřící kamerové systémy. Uživatel si může zvolit, v jaké vzdálenosti chce být o takovém nebezpečí informován...

Volba "Nastavení aplikace" je rovněž velice obsáhlá, takže si nejprve ukážeme obě její obrazovka a pak se budeme postupně věnovat jednotlivým volbám...

Výběr barevného schématu vychází vstříct uživatelů, kteří prostě mají "svoje" oblíbené barvy nebo se jim na některé barvy lépe kouká. Schéma lze vybrat odděleně pro denní a noční mód..

Nastavení klávesnice je podle gusta a zvyku. Někomu bude vyhovovat QWERTY jinému zase abecední seřazení kláves atd...

Dále je zde přepínač mezi metrickými a britskými "Imperiálními" jednostkami. Volba jazyka umožňuje využití navigačního systému i pro zahraniční zákazníky...

Volba region slouží k výběru mapových podkladů...

Barvy lze nastavit nejen pro obrazovky menu, ale také pro mapy. K tomu slouží volba, která opět umožňuje oddělené výběry pro denní a noční mód...

Druhá obrazovka menu "Nastavení aplikace" dovoluje vybrat, které typy POI si přejeme během navigace sledovat...

Dále je zde možnost importovat oblíbené položky, informovat se o licenčním klíči, změnit podsvícení nebo přepnout rastrové vs. vektorové posouvání. Poslední volbou hlavního "Nastavení" (viz hlavní menu) je TMC. Zkušenější uživatelé vědí, že se jedná o systém dopravních informací, které jsou šířeny rádiovými stanicemi na separátních frekvencích a jsou přijímány rádiovými přijímači nebo speciálními TMC moduly. Náš testovací přístroj sice takovým modulem vybaven nebyl, ale podporuje jeho připojení (viz speciální konektor) a také navigační systém MapFactor Navigator 9 tuto užitečnou technologii podporuje. Podívejme se tedy na to, co volba TMC obsahuje...

Konfigurace informuje o stavu připojení GPS přijímače a stavu a připojení TMC modulu...

Také umožňuje nastavit typ připojeného přijímače, komunikační port a tak podobně...

Druhá volba "TMC asistent" vypíná a zapíná funkce připojeného TMC...

Závěr
MapFactor Navigator 9 je sofistikovaný navigační systém, který nabízí pohodlné prostředí s promyšlenými přístupy k nejčastěji používaným funkcím a rovněž bohaté možnosti nastavení. Navigator 9 je dobrou volbou pro profesionály, kteří tráví na cestách mnoho času, ale i pro běžné rodinné nebo individuální využití. Oceňujeme jednoduchý systém záložek při vyhledávání cílů i srozumitelnou práci s trasami. Možnosti nastavení odpovídají současným trendům, které dávají uživateli příležitost přizpůsobit si chování systému svým potřebám. Potěšíly nás velké a tím pohodlné ikony, které umožňují rychlou a bezpečnou práci s naváděcím systémem...

V následující části recenze se budeme věnovat praktickým zkušenostem, instalaci Actis 7 do automobili a tak podobně. Předcházející část recenze je zde.

Oficiální stránky MapFactor Actis 7 jsou zde. K dispozici jsou dvě varianty. První za 9.999 Kč (včetně DPH) je model v na±em testu. Druhou variantou je GPS navigace Actis 7 Truck Evropa a ta stojí 13.999 Kč (včetně DPH). K dipozici je také TMC modul za 1.000 Kč.

Následující díl recenze je zde.

Tento článek si můžete přečíst na webu Palmserver.cz
https://palmserver.cz

Tento článek najdete na adrese:
https://palmserver.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=4001