Anketa

Jaký tablet si vyberete?

iPAD od Apple
Android od ACERu
Android od Samsungu
Android od ASUSu
Android od jiného výrobce
Windows 8 od Microsoftu
Tablet považuji za zbytečnostVýsledky
Další ankety

Účastníků: 6628
Komentářů: 2039

Doporučujeme

Zajišťujeme na míru kurzy a školení kybernetické bezpečnosti a informační bezpečnosti a to jak pro běžné uživatele, tak i pro IT odborníky a manažery.

Přesuňte starost o všechno IT na cloud pro podnikání od české společnosti Algotech s non-stop zákaznickou podporou.

O nás

Informace o Palmserver.CZ a kontakty na vydavatele jsou zde. Neposkytujeme rady ohledně software ani hardware! Není to v našich silách. Prosíme, abyste kontaktní informace nezneužívali pro výše uvedené účely.

Dynavix Atto - podrobná recenze - IV. díl

Sponzorované odkazy:


V poslední části naší podrobné recenze se budeme věnovat praktické navigaci. Prozkoumáme možnosti nového navigačního systému Dynavix 8 a provedeme i test navigace Dynavix Atto v praxi. Na závěr zhodnotíme naše zkušenosti.

V předchozí části recenze jsme si podrobně prohlédli hlavní menu a kompletní možnosti nastavení Dynavix 8. Nyní se podívámë na navigační možnosti tohoto systému. Začneme připomenutím hlavního menu a postupně budeme procházet

1. Najít cíl
Hned první volba nás dostává do nejpoužívanější části navigačního systému, která nabízí dalších 5 voleb...

Zadáme město, ulici a číslo popisné. Stát zadáme kliknutím na vlaječku. Dynavix 8 umí interaktivní nápovědu, takže nechává k dispozici jen ta písmena a čísla, která vedou k nějakému výsledku a ostatní pro danou chvíli deaktivuje. Tato schopnost zrychluje zadávání cíle a snižuje možnost překlepu....

V této části si také lze nastavit softwarovou klávesnici podle svých představ a potřeb. K tomu slouží ikonka s ozubenými kolečky, která ae objevuje u zadání města a ulice. Klávesničky mohou být dvě a lze mezi nimi přepínat. Název druhé klávesničky se po výběru zobrazí ve spodní liště. Na obrázku to je česká klávesnice a v liště se tedy zobrazí "Cz"...

Jakmile máme vybráno město a ulici, zobrazí se souhrn nastavení cíle...

Pak můžeme nechat přímo navigovat podle předchozího nastavení nebo si nechat zobrazit hledaný bod na mapě a pomocí bočního menu si vybrat další možnosti, které můžete vidět na obrázcích...

Oblíbené a nedávné cíle
Další dvě volby jdou si velice podobné. jedná se o historii vyhledávaných bodů (nedávné cíle) a cíle, kam jezdí uživatel častěji a nechce se příliš zdržovat opakovaným zadáváním města, ulice atd. K oblíbeným lze cíle přidávat přímo z mapy (viz 2. obrázek výše). V obou případech lze cíle přidat do trasy, nechat okamžitě k nim navigovat nebo je promítnout na mapu...

Body zájmu
Dalším praktickým způsobem jak najít cíl je využití tzv. bodů zájmu - POI (Point of Interest). Dynavix 8 nám dává hned dvě možnosti. První je možnost využití "systémových" POI, které jsou součástí mapových podkladů, resp. firemních dat. Druhou možností je práce s vlastními POI, které si můžeme pořídit sami nebo je importovat z Internetu, případně od přátel...

Vyhledávání POI má v podstatě stejnou logiku, jako vyhledávání adres, jen se pracuje s typy POI, což mohou být čerpací stanice, nemocnice, nákupní střediska, ale třeba i turistické atrakce a mnoho jiných. Dynavix 8 i zde nabízí vše potřebné. Užibatel má k dispozici hned několik variant, jak vyhledávat POI. Vedle přímého zadání názvu může vyhledávat i poblíž cíle nebo podle kategorie POI...

Vlastní POI lze vybírat stejně jako systémové. K dispozici je speciální rozhraní pro import a export dat. Na Internetu lze nalézt mnoho zajímavých sad POI, a to i pro ČR. To se hodí nejen u památek (hrady, zámky atd), ale hlanvě u radarů a jiných praktických POI...

WGS pozice
Na některých internetových stránkách nalezneme GPS pozici firmy, penzionu atd. Pro tyto případy a mnohé další je Dynavix 8 vybaven rozhraním pro ruční přidání souřadnic. Následuje možnost ukázání místa v mapě nebo možnost navigace na tento cíl...

2. Trasa
Práce s trasou patří k velmi dobře zpracovaným částem nového Dynavixu. Kromě tradičního itineráře, resp. práce s body trasy jsou zde asi nejzajímavějšími možnostmi objížďky a zakázané úseky. Samozřejmostí je také možnost simulace projetí trasy. Menu tras má 2 obrazovky, které v pasivním stavu nemají aktivovány všechny volby. Ty se aktivují, až je naplánována trasa nebo spuštěna navigace...

Manažer bodů na trase je základní nástroj pro práci s trasou, které má více než dva základní body (start a cíl). Tady může uživatel provádět různá kouzla, optimalizovat trasu, resp. obohatit přímou trasu z bodu A do bodu B o odbočky z této trasy a tak podobně. Velmi dobře se tyto funkce osvědčí při složitějších výletech nebo ve firemní praxi, pokud má řidič více úkolů. Jednotlivé body lze mazat, měnit jejich pořadí a samozřejmě i zobrazovat na mapě. Trasy lze i ukládat pro pozdější použití...

Obrazovka "Trasy" se všemi aktivovanými funkcemi. Takto ji můžete vidět při zapnuté navigaci...

Jedna z nejzajímavějších funckí v navigacích obecně, je možnost změny výpočtu trasy v důsledku překážky na cestě. Objíždění překážek vyžaduje zachování původního cíle, ale vynechání úseku, kde cesta nemůže pokračovat nebo se předpokládá neúnosné zpomalení. Nehody a opravy silnic jsou nejčastějšími příčinami objížděk. Dynavix 8 nabízí několik ožností objížděk, a to podle délky úseku. Stačí ťuknout na odpovídající hodnotu a Dynavix 8 najde alternativní trasu, aniž by uživatel musel složitě hledat náhradní cestu v mapě...

Podobnou funkcí je i práce se zakázanými úseky, ale tady se obvyklé jedná o dlouhotrvající překážky. Když se řidič chce vyhnout špatně průjezdným křižovatkám, pravidelně ucpaným komunikacím nebo místům, kde se pro stavební či jinou činnost nedá předpokládat brzké zprůjezdnění v použitelném režimu, tam všude si lze nastavit zakázaný úsek a navigační systém Dynavix 8 se prostě těmto úsekům vyhne při výpočtu trasy a naviguje jinudy. Zvláště při každodenním pojíždění ve velkých městech mohou zakázané úseky ušetřit dlouhé hodiny stání v kolonách...

Úseky lze zakázat trvale nebo pro konkrétní jízdu či trasu...

3. Záznam jízd
Dynavix 8 přináší propracovanou možnost automatické podpory knihy jízd. To se hodí nejen pro šetrné provozování vozidel v rámci rodiny, ale mnoho námahy tato funkce ušetří i živnostníkům nebo firmám, které jsou nuceny ze zákona vést knihy jízd, vyplácet cestovní náhrady a tak podobně. Vestavěná aplikace umožňuje sledovat záznam jízd a dokonce i tankování...

Nejprve je nutno vyplnit údaje o řidiči, zvláště když navigaci používá více osob. Dále nastavíme údaje o vozidle, což je opět nutné v případě, že chceme navigaci používat pro více vozidel. ..

Při zadávání informací o vozidle, nezapomíná Dynavix ani na nejpodernější alternativní paliva, jako je například stlačený zemní plyn CNG nebo LPG, ale k dispozici samozřejmě jsou i nafta a benzín Natural 95 a 98...

Tyto funkce Dynavix 8 lze tedy použít současně pro více řidičů a více vozidel...

Zadávání jdnotlivých tankování je pak snadné a rozhodně je příjemnější než běžný zápis do papírových formulářů...

Jednotlivé záznamy o tankování lze snadno prohlédnout, smazat nebo ukázat na mapě...

Všechna pořízená data lze velmi snadno exportovat do datového souboru na SD/MMC kartu, a ten pak na PC zpracovat v Excelu nebo ve vhodném účetním programu...

4. Celá mapa
Poslední volbou je výběr "Celá mapa". Zde si může uživatel pomocí softwarových tlačítek na dotykovém displeji zvětšovat nebo zmenšovat měřítko mapy (zoom) prohlížet si trasy, města a tak podobně. Tato funkce slouží jako náhrada běžného autoatlasu, ale po ruce má takové nástroje jako je přidání do trasy, zakázené úseky, spuštění navigace do cíle a tak podobně.

Ovládání navigační obrazovky
Některé výše uvedené screenshoty ukazují možnosti hlavní navigační obrazovky, ale pro jistotu si některé připomeneme. Hlavní obrazovka totiž nabízí celou řadu kontextových možností. Na následujících screenshotech si můžete všimnout některých z nich. Na displeji je například vidět tlačítka pro zoom, pro vypnutí zvuku (hodí se při telefonování), pro změnu centrování a tak podobně. Ikonka autíčka spouští navigační mód, ikonka kurzoru zase umožňuje prohlížení ze stran atd...

Řidič tedy nemusí základní operace provádět v menu, ale má je poruce...

Na dalším obrázku je boční rolovací menu s dalšími možnostmi, o kterých jsme již psali výše. Zde se lze informovat o bodech zájmu, přidávat body do trasy nebo třeba zakazovat úseky...

Zobrazování ikonek bodů zájmu (POI) je výborným navigačním prvkem, který umožňuje rychle najít potřebný sekundární cíl během cesty...

Praktická část
V této části si ukážeme několik obrázků z instalace navigační sady Dynavix Atto do automobilu. Nejprve přichytíme pomocí přísavky a velké páčky základní část držáku na přední sklo automobilu. Jako vždy musíme dbát na to, aby žádná část sestavy nepřekážela řidiči ve výhledu a nemohla být příčinou nehody nebo nebezpečného přehlédnutí. Dynavix Atto má v tomto ohledu malou výhodu ve svých velmi příjemných rozměrech, takže se správným umístěním by neměl být problém...

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Po upevnění základní části držáku nasuneme druhou odnimatelnou část držáku na montážní výstupky...

...a následně již můžeme nasadit a zaklapnout do držáku samotný přístroj. I toto upevnění je dostatečně silné, takže nehrozí vypadnutí přístroje z držáku ani při skutečně velkých otřesech na nekvalitních silnicích nebo při přejezdu příčných nerovností, železničních přejezdů a tak podobně...

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Dalším krokem je zapojení napájení z DC adaptéru. To je nutné zvláště při delších trasách, kdy vnitřní baterie nestačí. Při našich pokusech nám baterie vydržela necelé 3 hodiny, což je poměrně slušná doba. Adaptér je lepší zapojit do kolébky a nikoli do přístroje. Umožňuje to snažší vyjmutí a opětovné nasazení přístroje při krátkodobých zastávkách (například nákupy, čerpací stanice atd.). Nechat navigaci v automobilu je příliš velké lákadlo pro zloděje...

Nyní již můžeme spustit navigaci, zadat cíl a vydat se na cestu...

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Kvalita displeje se projeví v nepříznivých světelných podmínkách. Dynavix Atto má displej s matnou vrstvou, která brání nepříjemným odleskům a méně se špiní. Jas je i na nižším stupni nastavení naprosto dostačující a jak sami vidíte na následujících fotografiich, je velmi dobře čitelný i při dopadu intenzivního slunečního světla...

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Poslední obrázek ukazuje spodní drážky na navigačním přístroji a odpovídající výstupky na držáku. Tím je docíleno dostatečné fixace přístroje a nehrozí vypadnutí. V horní části držáku je vidět rýhování, které slouří k jistějšímu stisknutí uvolňovací páčky. Ta umožňuje snadné vyjmutí přístroje z držáku...

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Závěr
S Dynavix Atto jsme najezdili přes 2.600 km, takže můžeme hovořit o delších zkušenostech. Na našich cestách jsme projeli Slezsko, jižní část Moravy, jižní Čechy a severní Čechy. Krátce jsme pobyli v Polsku a v Rakousku (Vídeň) . S navigací nebyly žádné problémy. Do cíle nás zavedla vždy spolehlivě a bez chyb. Ocenili jsme možnost optimalizace trasy při objížďkách. Rychlost výpočtů byla velmi dobrá, snad až lehce nadprůměrná. Ovládání Dynavix 8 je velice povedené. Je úsporné z hlediska počtu nutných kliknutí na tlačítka, velmi přehledné a pohodlné.

Jestli bychom měli navigaci Dynavix Atto něco vytknout, tak snad jen absenci nějakého pouzdra ve výbavě a možná i USB kabelu pro synchronizaci. Také jsme neměli možnost vyzkoušet přijímač TMC-RDS, který u našeho testovacího modelu nebyl k dispozici. Jinak se jedná o velmi sympatický produkt s vysokou užitnou hodnotou, spolehlivým provedením a moderními funkcemi za rozumnou cenu.

První část recenze je zde, druhá je zde a třetí tady.

Oficiální stránky věnované PND Dynavix atto jsou zde. Přístroj si můžete zakoupit ve firemním eShopu za cenu 5.199,- Kč s DPH (bez DPH 4.369,- Kč) , a to včetně přijímače RDS-TMC zpráv a s podrobnými mapami celé Evropy.

Sponzorované odkazy:
Publikováno: 19.05, 2009  Autor: Josef Tkáč   Téma: Recenze GPS - software i hardware
 

Související odkazy

Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 5
Účastníků: 1

Výborný

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti

Související témata

Recenze GPS - software i hardware

"Dynavix Atto - podrobná recenze - IV. díl" | Přihlásit/Registrovat | 4 komentářů | Vyhledávání v diskusi
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Re: Dynavix Atto - podrobná recenze - IV. díl (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Pátek, 16.03. 2012 - 22:37:27
Je mi líto mé zkušenosti jsou tyto .Nikdy bych si ji už nekoupil 5 reklamací mám za sebou ,výrobce nehodlá odstoupit od smlouvy ,chyby se pořád opakují navigace zamrzá v provozu ,špatně hledá signál,baterie výdrž 20 min.Kniha jízd nejde použít Pokud by byla navigace bezporuchová tak bych s ní byl i spokojen ,protože má fukce které jiné navigace nemají ,ale pochybuji,že bude někdy bezporuchová výrobce mi při osobním jednání řekl,že to je základní řada tak co bych vlastně chtěl.Najezdím denně 400 km tak si myslím ,že má reakce je opodstatněná k daněmu zboží.


[ Odpovědět ]
What Are Standard Methods Of Teeth Tooth Whitening? (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Čtvrtek, 12.07. 2018 - 10:57:30
 
2018.7.12linying
adidas [www.scarpe-adidas-superstar.it]
adidas outlet [www.adidasoutletstoreonline.us.com]
lacoste jeans [www.lacostejeans.com]
softball bats [www.softballbats.us.com]
pandora charms [www.pandorauk.co.uk]

Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]

chenlixiang (Hodnocení: 0)
Od: Anonym - Pondělí, 19.11. 2018 - 08:29:08
2018.11.19chenlixiang tory burch outlet [www.toryburch-outlet.net]
ray ban [www.lunetteraybanpascher.fr]
coach purse [www.coachpurse.in.net]
swarovski crystal [www.swarovskicrystaljewelrys.us.com]
bulgari jewelry [www.bulgarijewelry.us.com]

Přečíst zbytek komentáře...


[ Odpovědět ]

Vzhled vytvořil Webdesign Dra-Go Copyright Œ 2007-2008. Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.32 sekund